Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Μάθετε ποιά είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, που πρέπει να έχετε μαζί σας όταν προσέλθετε για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου.

Για επιβατικό όχημα (ΙΧ)

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 • Όποιος φέρνει το αυτοκίνητο στο ΚΤΕΟ θα πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική ταυτότητα, ή διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης του
 • Εάν έχει περάσει και άλλη φορά τεχνικό έλεγχο το όχημα να έχει μαζί του το προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου
 • Την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) εφ΄ όσον είναι σε ισχύ

Για TAXI

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Την άδεια κυκλοφορίας του taxi
 • Την αστυνομική ταυτότητά σας
 • Την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων
 • Το δελτίο του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου του οχήματος
 • Μια βεβαίωση για εγκαταστάτη ταξιμέτρου
 • Μια βεβαίωση χορήγησης αυτοκόλλητης ηλεκτρονικής ετικέτας
 • Την άδεια ραδιοσυχνότητας VHF αν είναι ΡΑΔΙΟTAXI

Για εκπαιδευτικό όχημα

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 • Την αστυνομική ταυτότητά σας
 • Την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων
 • Το δελτίο του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου
 • Την άδεια λειτουργίας της Σχολής Οδηγών
 • Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως αν πρόκειται για τον πρώτο έλεγχο ΚΤΕΟ χρειάζεστε μια βεβαίωση από Μηχανολόγο Μηχανικό για την σωστή θέση και λειτουργία των βοηθητικών συστημάτων πέδησης

Επιπλέον:

 • Εάν υπάρχει στο όχημα κοτσαδόρος θα πρέπει να προσκομίσετε και το αντίστοιχο σημείωμα ρυμούλκησης.
 • Στην περίπτωση που έχετε αντηλιακές μεμβράνες (fumet τζάμια) χρειάζεται να προσκομίσετε και πιστοποιητικό έγκρισης.
 • Παρακαλούμε να έχετε πάντα υπ' όψιν σας πως για κάθε διαφοροποίηση του οχήματος θα πρέπει να έχει ενημερωθεί η Άδεια Κυκλοφορίας του.