Πότε περνάω ΚΤΕΟ; Συχνότητα ελέγχου

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε για την έγκαιρη προσέλευση στον τεχνικό έλεγχο (αρχικός και περιοδικός έλεγχος) καθώς και για τις προθεσμίες και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για τον μη έγκαιρο τεχνικό έλεγχο οχήματος.

Αρχικός έλεγχος

Ο αρχικός έλεγχος για τα ΙΧ, TAXI, ασθενοφόρα, φορτηγά ΔΧ μέχρι 3,5 τόνους είναι στα 4 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Περιθώριο απόκλισης υπάρχει +/- 3 εβδομάδες πριν από την ορισμένη ημερομηνία ελέγχου ή 1 εβδομάδα μετά. Για τα φορτηγά & λεωφορεία o αρχικός έλεγχος διενεργείται σε ένα (1) έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Περιοδικός έλεγχος

Ο περιοδικός έλεγχος για τα ΙΧ, TAXI, ασθενοφόρα, φορτηγά ΔΧ μέχρι 3,5 τόνους επαναλαμβάνεται ανά δύο (2) χρόνια μετά τον αρχικό έλεγχο. Για τα φορτηγά και λεωφορεία oι επόμενοι έλεγχοι είναι κάθε ένα (1) χρόνο με περιθώριο τρεις (3) εβδομάδες πριν ή μία (1) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου).

Προθεσμίες και ποινές

Το πρόστιμο για τον μη έγκαιρο τεχνικό έλεγχο οχήματος ορίζεται στα 400 € και επιπλέον πληρώνεται ένα παράβολο από 17,00 € έως 22,00 € για καθυστέρηση έως 15 ημερών ανάλογα με τη κατηγορία οχήματος ή από 34,00 € έως 44,00 € για καθυστέρηση μεγαλύτερη των 15 ημερών ανάλογα με τη κατηγορία οχήματος.

Πέρα όμως από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα το σημαντικότερο είναι ότι αν δεν ελέγχετε την τεχνική επάρκεια του οχήματός σας θέτετε σε κίνδυνο την ζωή σας, την ζωή των επιβαινόντων και την ζωή των συνανθρώπων σας.

Για αυτό τον λόγο στην AUTOTEST πιστεύουμε ότι η προσέλευση για τον τεχνικό έλεγχο πρέπει να γίνεται ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ.