Η AUTOTEST αναβάθμισε τις εγκαταστάσεις της με την προσθήκη μιας νέας γραμμής ελέγχου που θα αφορά τα βαρέα οχήματα και τα λεωφορεία
20.03.2011

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει η AUTOTEST αναβάθμισε τις εγκαταστάσεις της ολοκληρώνοντας την κτιριακή υποδομή τους με την προσθήκη μιας νέας γραμμής ελέγχου που θα αφορά τα βαρέα οχήματα και τα λεωφορεία.

Αναγνωρίζοντας το έλλειμμα που υπάρχει στο επίπεδο του ολοκληρωμένου και σωστού τεχνικού ελέγχου όσο αφορά τα φορτηγά και λεωφορεία, η εταιρία μας είναι έτοιμη, μόλις δοθεί η έγκριση από την Περιφέρεια και αφού πιστοποιηθεί και από το ΕΣΥΔ, να ξεκινήσει την διενέργεια ελέγχων αναδεικνύοντας και σε αυτό τον τομέα την ποιοτική διαφοροποίησή της από τον ανταγωνισμό.

Δείτε τις νέες εγκαταστάσεις