Αρχικός Έλεγχος Υγραεριοκίνησης

Η AUTOTEST έχει την δυνατότητα να διενεργήσει τεχνικό έλεγχο και για οχήματα που έχουνε μετατραπεί σε υγραεριοκίνητα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο υγραεριοκίνησης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου σε οχήματα που έχουνε μετατραπεί σε υγραεριοκίνητα είναι:


  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υπεύθυνου τεχνικού.
  • Σχέδια εγκατάστασης.
  • Άδεια λειτουργίας Συνεργείου.
  • Δήλωση Συμμόρφωσης (για καταλυτικά).