Κάρτα Καυσαερίων

Σύμφωνα με το νέο νόμο ο τεχνικός έλεγχος (αρχικός ή περιοδικός) όποτε διενεργείται περιλαμβάνει και την μέτρηση εκπομπής καυσαερίων οπότε για ένα έτος καλύπτεται το όχημα. Όμως στα ενδιάμεσα διαστήματα ο ιδιοκτήτης οφείλει να μεριμνά για την έκδοση νέας κάρτας ελέγχου καυσαερίων. Στην AUTOTEST μπορείτε να παραλαμβάνεται μετά από τον κατάλληλο έλεγχο την κάρτα ελέγχου καυσαερίων χωρίς καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

Διάρκεια ισχύος της κάρτας καυσαερίων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία η διάρκεια ισχύος της κάρτας καυσαερίων είναι 12 μήνες για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και για τα φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους ενώ για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (ΑΓΟΡΑΙΑ) το διάστημα είναι 6 μήνες.

Επίσης να σημειωθεί ότι το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου για τα ΙΧ και τα φορτηγά μικτού βάρους ισχύει πλέον και ως κάρτα καυσαερίων για 12 μήνες. Μετά όμως από την παρέλευση του 12μηνου οφείλεται να μεριμνήσετε για την ανανέωση της. Γεγονός που θα σας υπενθυμίσει η AUTOTEST με ένα τηλεφώνημα έγκαιρα, αν έχετε περάσει τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο από εμάς.